Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
774/UBND-NV 12/07/2019 V/v cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo, tổ giúp việc đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã
769/UBND-KTHT 15/07/2019 Xác định giới hạn hành lang AT đường bộ đoạn từ Km473+300 đến Km 474+850 DA thành phần đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thuộc DA xây dựng 01 số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông gia
136/BC-UBND 15/07/2019 BC đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình:cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Văn Bé đoạn từ điểm giao QL 46 B đến cầu chui dân sinh thuộc đường tránh Vinh, xã Hưng Tây
134/BC-UBND 15/07/2019 BC thực hiện Bảo tồn, tôn tạo và mở rộng di tích lịch sử văn hóa Đền ông Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh và Hưng Lợi
132/BC-UBND 10/07/2019 BC tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất triển khai phần mềm VNPT-Ioffice
131/BC-UBND 10/07/2019 BC kết quả tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019
130/BC-UBND 10/07/2019 BC giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019
129/BC-UBND 10/07/2019 BC công tác giải tỏa vi phạm và chống tái lẫn chiếm hành lang ATGT trong 2 năm t/h NQ số 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh và Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện
128/BC-UBND 09/07/2019 BC công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 209
127/BC-UBND 09/07/2019 BC kết quả công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019
126/BC-UBND 09/07/2019 BC sơ kết 5 năm t/h CT số 07/CT-BCA-V28 của Bộ CA về " Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng y/c, nhiệm vụ ANTT trong tình hình mới" và 5 năm t/h CT số
765/UBND 10/07/2019 V/v cử thành viên tham gia Ban chỉ đọa thực hiện công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
762/UBND-TCKH 09/07/2019 V/v xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa cấp thiết công trình trường tiểu học Phạm Hồng Thái, xã Hưng Nhân
760/UBND 09/07/2019 V/v Đề nghị UBND Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở liên quan phối hợp xử lý vấn đề nhà thờ Cụ Nguyễn Văn Giáp( Cố ngoại Bác Hồ)
759/UBND 09/07/2019 V/v xin ý kiến chỉ đạo tiếp tục xây dựng khu dịch vụ đền Hoàng Mười
757UBND-GPMB 08/07/2019 V/v đề nghị điều chỉnh bổ sung 1 số hạng mục dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam đoạn qua địa bàn huyện Hưng Nguyên
750/UBND-NN 08/07/2019 V/v đề nghị chọn địa điểm dự án xây dựng mô hình dồn điền đổi thửa tại xã Hưng Yên Bắc
745/UBND-GPMB 05/07/2019 V/v chuyển kinh phí GPMB giai đoạn 1 A khu công nghiệp tại xóm Bắc Phúc Hòa xã Hưng Tây
741/UBND-TNMT 03/07/2019 V/v đề nghị điều chỉnh công trình Dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hưng Nguyên
738/UBND-NN 03/07/2019 V/v điều chỉnh tuyến mương tiêu thủy lợi trong DA nuôi cá Rophi Israel tại xã Hưng Mỹ
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu