Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
259/UBND-GPMB 22/03/2019 V/V chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện DA Khu CN, đô thị và dịch vụ Vsips Nghệ An (GĐ 2 A khu ĐT DV) tại khối 7- Thị trấn Hưng Nguyên
253/UBND.KTHT 20/03/2019 Đôn đốc hỗ trợ nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-ttg
252/UBND.BQL 20/03/2019 Xin cấp kinh phí thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên
251/UBND.NN 20/03/2019 Lập quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030
250/UBND.DA 20/03/2019 Thẩm định, phê duyệt trích lục đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất thuộc dự án khu bãi đậu xe thuộc dự án: Tu bổ nâng cấp di tích nhà ông Hoàng Viện - Cơ sở xứ ủy Trung Kỳ.
245/UBND- CCTK 19/03/2019 Đôn đốc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
46/BC-UBND 19/03/2019 Kết quả thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm và hoạt động của Ban chỉ đạo huyện, xã năm 2018
45/BC-UBND 19/03/2019 Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
44/BC-UBND 19/03/2019 BC Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ -CP của Chính phủ về công tác văn thư
Lê Phạm Hùng 13/03/2019 TK công tác Lâm nghiệp 2018 , Nhiệm vụ và GP năm 209
39/BC-UBND 13/03/2019 Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2018
38/BC-UBND 13/03/2019 Tình hình quản lí, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
37/BC-UBND 23/03/2019 Hoàn thành thi công XD CT: Nâng cấp, mở rộng đường GT từ khu di tích Tổng Bí thư LHP tại xã Hưng Thông đến Xứ ủy Trung Kỳ năm 1930-1931 tại xã Hưng Châu và khu tích Phạm Hồng Thái tại xã Hưng Nhân
36/BC-UBND 23/03/2019 Đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông vào trung tâm xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên
35/BC-UBND 13/03/2019 Kết quả thẩm định nội bộ BC đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông vào trung tâm xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên
34/BC-UBND 13/03/2019 Phương án sát nhập xóm khối
33/BC-UBND 11/03/2019 Kết quả thanh tra quỹ I và nhiệm vụ quỹ II/2019
Ngô Phú Hàn 08/03/2019 KL thanh tra công tác đầu tư xây dựng công trình: mua sắm, sửa chữa tài sản tại trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ
243/UBND-TNMT 19/03/2019 V/V khai thác mỏ đất để thực hiện dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc Nam
242/UBND-NTM 19/03/2019 V/V đăng ký mô hình phát triển sản xuất năm 2019
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu