Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1054/UBND-QLDA 17/09/2019 Trích lục, trích đo phạm vi GPMB CT: cầu Đen bắc qua Kênh Thấp thuộc DA Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê Kênh Thấp huyện Hưng Nguyên
1053/UBND-KTHT 17/09/2019 V/v góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khuyến công
1052/UBND-KTHT 17/09/2019 Góp ý Dự thảo tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 312/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh
1051/UBND-KTHT 17/09/2019 V/v hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2020
1040/UBND-TNMT 17/09/2019 V/v phúc đáp Công văn số 4707/STNMT-QLĐ ngày 27/8/2019 của Sở tài Nguyên và môi trường
1040/UBND-TCKH 16/09/2019 Thực hiện DA: bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh
1039/UBND-TCKH 16/09/2019 Phê duyệt HSMT và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu số 01: tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: XD tuyến số 1 và đoạn Km0+00-Km1+300 tuyến số 2 thuộc DA đường
1030/UBND.DA 13/09/2019 Xin ý kiến về thiết kế KT bản vẽ thi công Công trình: Tu bổ, tôn tạo cấp thiết di tích chùa Chợ Hến hạng mục: Phục dựng cổng Tam quan
1026/UBND-TCKH 13/09/2019 Bước giá để đấu giá các lô đất ở các vùng quy hoạch thuộc xã Hưng Châu và Hưng Nhân
1021/UBND-LĐTBXH 12/09/2019 Đề nghị hỗ trợ nhà tình nghĩa cho NCC và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở
1014/UBND-TNMT 11/09/2019 Góp ý kiến về dự thảo Kế hoạch BVMT nông thôn tỉnh Nghệ An
1012/UBND-KTHT 11/09/2019 Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 299/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh
1008/UBND-TNMT 11/09/2019 V/V nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Dũng Hằng
1005/UBND-TNMT 10/09/2019 Cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xã H.Thịnh của Công ty TNHHH Hiến Thành
973/UBND-TNMT 03/09/2019 Đề nghị điều chỉnh tên DA trong KH SD đất năm 2019 huyện HN của Công ty TNHH Hưng Thịnh Vinh
955/UBND-GPMB 30/08/2019 V/V xử lý thanh quyết toán kinh phí bồi thường GPMB đường 72 m
953/UBND.DA 30/08/2019 Xin ý kiến chỉ đạo tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án: Bảo tồn tôn tạo và mở rộng di tích LSVH đền ông Hoàng Mười ( giai đoạn 1)
194/BC-UBND 13/09/2019 Tổng hợp KQ triển khai XD phương án sáp nhập và lấy ý kiến cử tri, KQ biểu quyết của HĐND các xã liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính
194/BC-UBND 12/09/2019 BC tình hình dịch tả lợn Châu Phi và các nhiệm vụ cấp bách cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới
193/KL-UBND 12/09/2019 KL sửa đổi, bổ sung một số ND KL số 11/KL-UBND ngày 14/1/2019 và KL số 62/KL-UBND ngày 9/4/2019 của CT UBND huyện v/v tố cáo đối với bà Lê Thị Dung, GĐ TTGDNN-GDTX huyện
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu