Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1326/UBND-TP 19/12/2018 V/V báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lí VPHC năm 2018
1325/UBND-TNMT 19/12/2018 V/V xin chủ trương cho thuê đất để thực hiện DA : Trung tâm thương mại và nhà kho tại xã Hưng Tây
1324/UBND-ATGT 19/12/2018 V/v kiến nghị khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông trên địa bàn huyện Hưng Nguyên
1323/UBND-KTHT 18/12/2018 V/V báo cáo tình hình cấp GPXD trong năm 2018
1322/UBND-GPMB 18/11/2018 V/v chuyển kinh phí GPMB khi nhà nước thu hồi đất thực hiện DA XD và KDHT khu CNĐT và DV Vsip Nghệ An( Giai đoạn 1 B, phần mộ vô chủ công nghiệp)tại xã Hưng Tây
1321/UBND-TNMT 18/12/2018 V/v thực hiện thống kê đất đai năm 2018
1320/UBND-TNMT 18/01/2018 V/V cấp giấy chứng nhận QSD đất cho giáo xứ Kẻ Gai sử dụng đất vào mục đích tôn giáo tại xã Hưng Tây- Hưng Nguyên
1318/UBND-TC.KH 18/12/2019 V/V thanh toán nguồn cấp bù thủy lợi phí
1318/UBND 17/12/2019 V/V cho ý kiến thành lập Trung tâm Anh Ngữ Seamap Hưng Thông
1312/UBND.VP 17/12/2019 Báo cáo tình hình , kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
1310/UBND.GPMB 14/12/2018 Thu hồi đất và thẩm định phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nược thu hồi đất để thực hiện DA Visip Nghệ An , tại 3 xóm Khoa Đà 3; Bắc Phúc Hòa và xóm Nam Phúc Hòa ( giai đoạn
1309/UBND.DA 14/12/2018 Trích đo diện tích quy hoạch bãi đậu xe thuộc DA: Tu bổ nâng cấp di tích nhà ông Hoàng Viện- Cơ sở xứ ủy Trung Kỳ
1308/UBND.VP 13/12/2018 Đề xuất danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương có thể phân cấp cho địa phương
1302/UBND 13/12/2018 Tổ chức thực chứng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đã được hưởng chế độ trợ cấp theo QĐ số 26/2000/QĐ-TTG
1301/UBND-NV 13/12/2018 Kê khai bổ sung lý lịch công chức
1300/UBND-NV 13/12/2018 Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ
1299/UBND-KTHT 13/12/2018 Đôn đốc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tập kết cát sỏi trên địa bàn huyện
1298/UBND 12/12/2018 Triển khai nội dung các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng huyện Hưng Nguyên
1292/UBND-NN 12/12/2018 Đôn đốc thu quỹ phòng chống thiên tai
1290/UBND-NV 11/12/2018 Hoàn thành, hồ sơ thủ tục mở rộng khôn viên nhà thờ Giáo họ Đoài Yên, xã Hưng Phúc
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu