Hưng Nguyên tiềm năng và cơ hội đầu tư

Mặc dù vẫn còn những khó khăn, nhưng với những tiềm năng, lợi thế của mình, Hưng Nguyên đang trở thành một địa điểm hấp dẫn để thu hút đầu tư, với sự nổ lực của cán bộ và nhân dân, cùng sự quan tâm của tỉnh, chắc chắn rằng trong thời gian tới thu hút đầu tư trên địa bàn huyện sẽ trở thành xu thế, bộ mặt Hưng Nguyên sẽ khởi sắc và sẽ trở thành một huyện khá của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển KTXH.

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.