Hưng Nguyên giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên ở nông thôn
 
Hưng Nguyên giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên ở nông thôn (15/06/2017 09:10 AM)

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở khối xóm ở Hưng Nguyên gặp nhiều khó khăn  số lượng đảng viên được kết nạp còn thấp; tình trạng “già hóa” đảng viên xuất hiện ở nhiều chi, đảng bộ;…Trong khi đó, công cuộc xây dựng nông thôn mới, đòi hỏi năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cả các cấp ủy đảng ở khối xóm không ngừng được nâng cao. Trước tình hình đó, Hưng Nguyên đã có nhiều giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên nông thôn.

Xóm 6B xã Hưng Đạo có 480 nhân khẩu nhưng chỉ có 27 đảng viên. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cấp ủy xóm thường xuyên động viên, khích lệ đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên cống hiến việc xóm làng. Hiện nay đảng viên trong chi bộ đa phần là đảng viên lớn tuổi, chỉ có 2 đảng viên là đoàn viên thanh niên. Để hoàn thành chỉ tiêu, hàng năm kết nạp được 1 đến 2 đảng viên mới. Giảp pháp mà chi bộ chú trọng đó là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo đoàn xã tổ chức các phong trào, hoạt động đoàn từ đó phát hiện những đoàn viên ưu tú nhất để giới thiệu cho Đảng.

      Em Trần Thị Hoài Thương – Bí thư chi đoàn xóm 6B - xã Hưng Đạo nói: Em đang học đại học nhưng cũng tham gia làm bí thư chi đoàn xóm 6B. Hoạt động cho địa phương em mong muốn được đứng vào hàng ngũ của đảng để cống hiến cho quê hương,…

     

                                     1 góc xã Hưng Đạo (ảnh: baonghean.vn)


         Đảng bộ xã Hưng Đạo hiện có 18 chi bộ với tổng số 426 đảng viên, trong đó có 14 chi bộ nông thôn. Thực hiện công tác phát triển đảng, Đảng bộ xã đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại các tổ chức, đoàn thể chính trị và 18 chi bộ khối xóm. Các tổ chức đoàn thể, chi bộ khối xóm đã chủ động rà soát số lượng đảng viên, nguồn quần chúng ưu tú tại cơ sở để có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển Đảng. Đồng thời phân công đảng viên phụ trách địa bàn, tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng nhân dân, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng phù hợp. Đảng ủy giao cho các chi bộ hàng năm kết nạp từ 1 đến 2 quần chúng ưu tú vào đảng. Đây là một trong những tiêu chí được đảng bộ coi trọng để bình xét chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm. Nhờ vậy đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Hưng Đạo đã kết nạp được 20 đảng viên mới.

                Bà Lưu Thị Dung –Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng cho biết thêm: Để phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ, hàng năm chúng tôi căn cứ vào kế hoạch, chỉ tiêu của Huyện ủy, ra quyết định phân bổ các chi bộ khối xóm,…

         Thực trạng khó khăn trong tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở các chi bộ nông thôn ở Hưng Nguyên là vấn đề luôn cấp ủy đảng quan tâm. Hiện nay Đảng bộ ở các xã thị ở Hưng Nguyên có trên 60% đảng viên có độ tuổi trên 60. Còn đảng viên trẻ đa số đi làm ăn xa, không sinh họat thường xuyên ở khối xóm. Để làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, trong  những năm qua, Huyện ủy Hưng Nguyên đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp.


                                                      
                                                             Cuộc họp kiểm tra giám sát các tổ chức cơ sở đảng

                Bên cạnh đó, đối với các xóm không đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ, Huyện ủy Hưng Nguyên chỉ đạo Đảng ủy xã, thị phân công đảng viên là cán bộ xã về làm bí thư chi bộ khối, xóm. Đến nay, Hưng Nguyên có 55,2% tổ chức cơ sở đảng có phát triển đảng viên; 51% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn có kết nạp đảng viên; 100% chi bộ khối xóm trên địa bàn huyện đã có chi bộ đảng. Trong giai đoạn 2010-2016 toàn huyện kết nạp được 745 đảng viên, nâng số đảng viên lên 6.610 đồng chí, xóa được 02 xóm “trắng” đảng viên. Hiện nay Huyện ủy Hưng Nguyên đang chỉ đạo các xã, thị chú trọng thực hiện công tác “quy hoạch” cán bộ khối, xóm từ các đoàn thể.

     Ông Hoàng Văn Phi – Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên trao đổi: Phát triển đảng viên mới ở khối nông thôn là nội dung hét sức quan trọng. Giải phát thứ nhất là phát triển nguồn từ học sinh sinh viên,…Thứ hai tập trung theo dõi, bồì dưỡng,…

                Khó khăn trong tạo nguồn phát triển Đảng ở nông thôn là một thực tế chung ở nhiều địa phương trên địa bàn Hưng Nguyên. Vì vậy, bồi dưỡng, phát triển quần chúng ở nông thôn đứng vào đội ngũ của đảng để tạo nguồn cán bộ, sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới./.

Hoài Thanh – Thanh Thảo

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.