Các đoàn thể chính trị xã hội
Các đoàn thể chính trị xã hội
Các ban chỉ đạo, hội đồng Huyện
Các ban chỉ đạo, hội đồng Huyện
MTTQ huyện Hưng Nguyên
MTTQ huyện Hưng Nguyên hiện tại gồm 18 thành viên; là các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân.
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.