Hội đồng nhân dân

HĐND huyện Hưng Nguyên là cơ quan quyền lực Nhà nước ở huyện, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân huyện bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân huyện và trước cơ quan nhà nước trung ương.

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.