Quyết toán Ngân sách huyện năm 2019 tình hình thực hiện DA Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, NV Dự toán Ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2020
BC đánh giá tình hình thực hiện DA toán NSNN năm 2019 nhiệm vụ dự toán NSNN năm 2020
QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Hưng Nguyên
QĐ V/V công khai quyết toán Ngân sách nhà nước 2017 huyện Hưng Nguyên
QĐ v/v công khai dự toán Ngân sách nhà nước 2018
NQ v/v phê chuẩn dự toán, phân bố ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư năm 2018
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.