Danh sách ủng hộ đồng bào lũ lụt tính đến ngày 24/10/2020
 
Danh sách ủng hộ đồng bào lũ lụt tính đến ngày 24/10/2020 (26/10/2020 08:13 AM)

Danh sách ủng hộ đồng bào lũ lụt tính đến ngày 24/10/2020

19/10

Thu tại buổi Phát động ủng hộ bão lụt

21,900,000

19/10

UBND huyện

40,000,000

19/10

Huyện ủy và Trung tâm chính trị huyện

7,300,000

20/10

Quỹ tình thương huyện

8,100,000

20/10

Cán bộ và nhân dân thị trấn Hưng Nguyên

13,900,000

21/10

Trường mầm non nguyễn Huệ

11,050,000

21/10

Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Hưng Nguyên

12,000,000

21/10

Cán bộ và nhân dân xã Hưng Thịnh

34,380,000

21/10

Trường mầm non Hưng Xá

1,967,000

21/10

Ngân hàng Viêt tin bank chi nhánh Hưng Nguyên

2,000,000

21/10

Trung tâm văn hóa Thế thao và Truyền thông huyện

3,000,000

22/10

Bưu điện Hưng Nguyên

8,300,000

22/10

Tiểu học nguyễn Thị Minh Khai

7,400,000

22/10

Ban quản lý đền Hoàng Mười

5,000,000

22/10

Cán bộ và nhân dân xã Hưng Tân

73,345,000

22/10

Trường Tiểu học Hưng Yên Bắc

2,000,000

22/10

Cán bộ và nhân dân xã Hưng Thịnh (đợt 2)

30,225,000

22/10

Cán bộ và nhân dân thị trấn Hưng Nguyên (đợt 2)

22,420,000

22/10

Trường mầm non Hưng Thịnh

2,550,000

23/10

Cơ quan Thi Hành án Hưng Nguyên

2,000,000

23/10

Cán bộ và nhân dân xã Hưng Phúc

40,091,000

23/10

Cán bộ và nhân dân xã Hưng Mỹ

43,765,000

23/10

CB, GV, NV và phụ huynh học sinh trường mầm non HƯng Xuân

2,980,000

23/10

Trường Tiểu học Hưng Nghĩa

3,286,000

23/10

Trường Tiểu học Hưng Long

4,000,000

23/10

Trường mầm non Hưng Long

2,000,000

23/10

Trường Tiểu học Hưng Thông

9,120,000

23/10

Cán bộ và nhân dân xã Châu Nhân

68,458,000

23/10

Viễn thông HN

6,000,000

23/10

Trường mầm non Hưng Phúc

2,650,000

23/10

Trường THCS Hưng Thịnh

5,400,000

24/10

Cán bộ và nhân dân xã Hưng Yên Nam

37,090,000

24/10

Công đoàn trường mầm non Hưng Yên Bắc

3,540,000

 

 

537,217,000

 

Theo UBMTTQ Hưng Nguyên

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.