Xã Hưng Tây
 
Xã Hưng Tây (31/05/2017 03:52 PM)

  Năm 1945, từ xã Hưng Thành được tách ra thành 2 xã: Hưng Đông (thuộc Thành phố Vinh) và xã Hưng Tây (thuộc huyện Hưng Nguyên). Trong quá trình xây dựng và phát triển của mình, xã Hưng Tây có địa giới hành chính cơ bản giống như bây giờ. Phía đông giáp Hưng Đông (thành phố Vinh), phía tây giáp huyện Nam Đàn, phía nam giáp xã Hưng Đạo và thị trấn Hưng Nguyên, phía bắc giáp xã Hưng Yên và huyện Nghi Lộc.

  Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Tây đã đề ra nhiều mục tiêu sát đúng với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương, xác định nông nghiệp vẫn là ngành chính trong cơ cấu kinh tế của xã. Do đó, những năm qua trong điều kiện thời tiết diễn ra hết sức phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo cảu Đảng bộ, chính quyền cấp xã đã chỉ đạo vận động nhân dân khắc phục khó khăn đảm bảo đúng diện tích gieo cấy, tưới tiêu hợp lý, chăm bón và trừ sâu bệnh kịp thời nên cả 2 vụ sản xuất đông xuân và hè thu đạt được thành công trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất và giá trị sản phẩm, nâng năng suất bình quân năm sau cao hơn năm trước.Về chăn nuôi, Hưng Tây cũng đã tiến hành đẩy mạnh phát triển chăn nuôi toàn diện. Công tác thú y được giao cho HTX nông nghiệp điều hành, hoạt động đã có nhiều tiến bộ, người dân đã chủ động đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung với số lượng lớn, nâng tổng đàn trâu bò lên trên 2 nghìn con, đàn lợn 6,4 nghìn con và hàng nghìn con gia cầm, thủy cầm.

Với điều kiện thuận lợi có quốc lộ 1A tránh Vinh đi qua địa bàn, xã đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, tạo điều kiện trao đổi buôn bán cho người dân. Đến nay trên toàn xã đã có hơn 250 hộ và cơ sở kinh doanh buôn bán, 35 hộ kinh doanh vận tải … đã giải quyết việc làm cho lực lượng lao động của địa phương. Bên cạnh đó, xã còn chú trọng đến xây dựng cơ bản. Những năm qua, xã đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, đường, trường, trạm … các tuyến giao thông liên thôn, liên xã, liên huyện đã gần như được bê tông hóa.

Song song với chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã Hưng Tây còn chú trọng đến sự phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. Cụ thể công tác truyền thông đã phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tuyên truyền cổ động các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh. Trong năm qua, chất lượng dạy và học ở cả 3 cấp học trên địa bàn xã được nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh tăng cao. Số các em đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Trung tâm học tập cộng đồng ngày càng được phát huy tốt chức năng của mình. Công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và các chương trình y tế quốc gia được thực hiện tốt. Trạm y tế và y tá thôn xóm hoạt động có nền nếp, làm tốt công tác y tế dự phòng, hoàn thành các tiêu chí và duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2010, Hưng Tây được chọn làm một trong hai xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện. Hiện nay xã đã được phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ hội cho xã Hưng Tây có những bước chuyển mình đột phá giúp phát triển kinh tế - xã hội từng bước đi lên./.

Nguồn: Phạm Ngọc Cừ - Chánh VP Huyện ủy Hưng Nguyên

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.