Xã Hưng Phúc
 
Xã Hưng Phúc (31/05/2017 03:52 PM)

  Xã Hưng Phúc nằm về phía về phía nam của huyện Hưng Nguyên, có địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc bố trí các vùng sản xuất cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.

  Ví trí địa lý: phía bắc giáp xã Hưng Thịnh, phía nam giáp xã Hưng Châu, phía đông giáp xã Hưng Lợi, phía Tây giáp xã Hưng Mỹ- Hưng Thắng.

Toàn xã có 500,06 ha diện tích đất tự nhiên trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 302,28 ha, dân số gần 3700 người với gần 1000 hộ. Là xã có nguồn nhân lực lao động dồi dào 1.576 người, chiếm gần 43% dân số của xã.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,5% (mỗi năm bình quân tăng từ 0,5-1%). Giá trị sản xuất trong 5 năm qua đạt 124 tỷ đồng, đạt 82,2% kế hoạch, tăng 29% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó thu nhập về nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đạt 51 tỷ đồng, xây dựng 30 tỷ đồng, dịch vụ thương mại 43 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm là 10,5 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực trong 5 năm đạt 11.234 tấn. Tổng thu ngân sách trong 5 năm là 28 tỷ đồng.

Hiện tại trên địa bàn xã chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH với quy mô nhỏ, lao động ít.

Là xã thuần nông nhưng phong trào văn hóa, thể thao tương đối phát triển, TDTT trở thành nét sinh hoạt thường xuyên trên mỗi địa bàn dân cư;  phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư đã và đang thu được nhiều kết quả tích cực.

Trong những năm qua, xã đã tập trung và huy động mọi nguồn lực của địa phương kết hợp nguồn nhà nước hỗ trợ để đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã. 100% hệ thống giao thông trong toàn xã được bê tông hóa; các công trình như trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế đã và đang được xây dựng và nâng cấp.

Với nhiều lợi thế như nằm trên đường 558- đường tỉnh lộ nối với trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội là TP Vinh; có nguồn lao động phong phú cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ lãnh đạo và nhân dân, xã Hưng Phúc đang tích cực khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tự lực, tự cường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Tác giả: Hồ Hương

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.