V/v xem xét xử lý kỷ luật TT UBND xã, CTUBND xã và các cá nhân liên quan đén các sai phạm trong việc N.thu, t.quyết toán CT Chợ Cầu xã H.Tiến
 
V/v xem xét xử lý kỷ luật TT UBND xã, CTUBND xã và các cá nhân liên quan đén các sai phạm trong việc N.thu, t.quyết toán CT Chợ Cầu xã H.Tiến (10/06/2019 05:34 PM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.