Về việc thu hồi, hủy bỏ giấy CNQSDĐ theo KL số 60 UBND ngày 9/4 của UBND huyện
 
Về việc thu hồi, hủy bỏ giấy CNQSDĐ theo KL số 60 UBND ngày 9/4 của UBND huyện (07/07/2020 05:43 AM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.