V/v lựa chọn tổ chức đấu giá TS 8 lô đất vùng Căng, xóm 2, Hưng Nghĩa, 3 lô đất Đồng Mác, khối 9, 2 lô đất khối 2 thị trấn và 2 ô đất TĐC nhà máy bia sài Gòn
 
V/v lựa chọn tổ chức đấu giá TS 8 lô đất vùng Căng, xóm 2, Hưng Nghĩa, 3 lô đất Đồng Mác, khối 9, 2 lô đất khối 2 thị trấn và 2 ô đất TĐC nhà máy bia sài Gòn (26/01/2021 09:13 PM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.