Thu hồi đất để thực hiện dự án: quy hoạch phân lô đất ở dân cư tại vùng Biền, xã Hưng Xuân của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọ, thửa số 404
 
Thu hồi đất để thực hiện dự án: quy hoạch phân lô đất ở dân cư tại vùng Biền, xã Hưng Xuân của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọ, thửa số 404 (15/04/2019 08:48 AM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.