V/v xem xét XLKL CTUBND xã và các cá nhân liên quan đến các SP trong CTQLSD đất NT, nghĩa địa, nguồn KP hỗ trợ XHH năm 2016 và việc ĐTXDCT sửa chữa, nâng cấp tuyến KT Dăm dài tại xã H.Long
 
V/v xem xét XLKL CTUBND xã và các cá nhân liên quan đến các SP trong CTQLSD đất NT, nghĩa địa, nguồn KP hỗ trợ XHH năm 2016 và việc ĐTXDCT sửa chữa, nâng cấp tuyến KT Dăm dài tại xã H.Long (10/06/2019 05:46 PM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.