TB điều chỉnh thời gian họp triển khai công tác GPMB dự án: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh ( phần đất ở)
 
TB điều chỉnh thời gian họp triển khai công tác GPMB dự án: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh ( phần đất ở) (09/09/2019 07:41 AM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.