Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khu QH chia lô đất ở vùng Cây Găng xóm 6,7 Hưng Thông và lô đất ở vùng Ao Dãy xóm 4- Hưng Phú
 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khu QH chia lô đất ở vùng Cây Găng xóm 6,7 Hưng Thông và lô đất ở vùng Ao Dãy xóm 4- Hưng Phú (10/03/2019 08:27 AM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.