Nội dung, hình thức, thời gian kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách Công văn 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ trên địa bàn huyện Hưng Nguyên
 
Nội dung, hình thức, thời gian kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách Công văn 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (15/09/2020 01:49 PM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.