Thu hồi đất để thực hiện dự án: quy hoạch phân lô đất ở dân cư tại vùng Biền, xã Hưng Xuân của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hải, thửa số 403
 
Thu hồi đất để thực hiện dự án: quy hoạch phân lô đất ở dân cư tại vùng Biền, xã Hưng Xuân của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hải, thửa số 403 (15/04/2019 08:41 AM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.