Lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện DA: TP XD một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông GĐ 2017-2020 đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt qua địa phận xã H.Trung
 
Lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện DA: TP XD một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông GĐ 2017-2020 đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt qua địa phận xã H.Trung (19/09/2019 05:45 PM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.