Phụ lục tổng hợp các công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện
Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn huyện
BC thuyết minh tổng hợp kèm theo hệ thống bảng biểu
Tờ trình v/v thẩm định KH sử dụng đất năm 2021 huyện HN
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.