Hội nông dân Hưng Nguyên giải ngân vốn cho hội viên nông dân.
 
Hội nông dân Hưng Nguyên giải ngân vốn cho hội viên nông dân. (10/04/2019 06:04 PM)

Ban điều hành quỹ hộ trợ nông dân huyện Hưng Nguyên vừa  tổ chức giải ngân nguồn vốn của huyện cho  các hội viên xã Hưng Phúc.Giải ngân vốn  cho Hội viên nông dân


Đợt giải ngân lần này gồm có 06 hộ Hội viên Hội Nông dân; mỗi hộ được vay 50.000.000 đồng. Tổng số tiền lầ 300.000 triệu đồng. Thời gian vay vốn tối đa của các hộ nông dân là 36 tháng. Các hộ vay để phát triển mô hình kinh tế gia trại tổng hợp V.A.C Trước lúc vay vốn các hộ nông dân đã cam kết ứng dụng KHKT. Để nâng cao giá trị sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ chăn nuôi, đồng thời góp phần phát triển kinh tế của xã Hưng Phúc nói riêng và góp phần phát triển kinh tế chung của huyện Hưng Nguyên. Đây là chương trình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế hộ gia đình Hội viên Hội nông dân huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2018-2023.

 

Hồng Tiến: (Hội nông dân huyện)

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.