Hưng Nguyên quán triệt nghị quyết trung ương 7 (11/07/2018 08:33 AM)

 Ngày 10/7 huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ chủ chốt là trưởng các ban ngành cấp huyện, bí thư đảng bộ chi bộ cơ quan và bí thư, trực đảng, chủ tịch UBND, chủ tịch mặt trận tổ quốc 23 xã thị trấn.

 Gần 200 đại biểu đã được phổ biến về 3 nghị quyết quan trọng thông qua tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau khi tiếp thu nội dung chính của 3 Nghị quyết, cấp ủy các cơ sở Hưng Nguyên sẽ tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 tới toàn thể các bộ, đảng viên câc chi, Đảng bộ và sớm triển khai đưa nội dung của Nghị quyết vào đời sống. /.

                                                                  

Thanh Tâm

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         395
Lượt truy cập thứ:  33901168
Huyện Hưng Nguyên
Lượt truy cập thứ:   191336