Hưng Nguyên:Tổng kết công tác văn hóa thông tin năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
 
Hưng Nguyên:Tổng kết công tác văn hóa thông tin năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (11/01/2019 05:00 PM)

Sáng  11/1, Hưng Nguyên tổ chức nghị tổng kết hoạt động văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền và du du lịch năm 2018, triển khai nhiệm vụ  năm 2019.
Toàn cảnh hội nghị triển khai năm 2018


Năm 2018, các hoạt động văn hóa thể thao thông tin du lịch trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện có hiệu: Đã triển khai, tổ chức, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước;  được các cơ quan, ban ngành và nhân dân đánh giá cao. Toàn huyện đã  treo mắc được 3000 câu khẩu hiệu, 200 pano, 06 cụm cổ động; tỷ lệ  gia đình văn hóa toàn huyện đạt 90%;  tỷ lệ gia đình thể thao đạt 27%; 21 xã thị có thiết chế thể thao đạt chuẩn quốc gia; 15/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 9 làng đạt  làng văn hóa  đưa tổng số làng văn hóa lên 167/252 làng; có 68 đơn vị  dạt đơn vị văn hóa; các hoạt động thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến các xã thị được tăng cường. Hoạt động du lịch được quan tâm đẩy mạnh. 
Các đơn vị ký cam kết thi đua


 Triển khai nhiệm vụ 2019, ngành văn hóa huyện Hưng Nguyên tiếp tục chú trọng phát triển phong trào văn hóa, thể dục, thể thao quần chúng; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, hoạt động quảng bá du lịch.Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về VHTT; thường xuyên thanh, kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm về văn hóa để đưa vào hoạt động và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên.Trao giấy khen cho 3 tập thể có thành tích trong hoạt động văn hóaTrao giấy khen cho cá nhân có thành tích trong hoạt động văn hóa


Dịp này, đã có 06 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa thông tin thể thao năm 2018 được tặng giấy khen của các cấp./.

 

Nguyễn Hạnh

 

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.