Hưng Nguyên:Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (01/08/1930- 01/08/2020)
 
Hưng Nguyên:Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (01/08/1930- 01/08/2020) (30/07/2020 08:50 PM)

Chiều ngày 30/7 Huyện uỷ Hưng Nguyên tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (01/08/1930- 01/08/2020).Toàn cảnh tọa đàm kỷ niệm ngành Tuyên giáo của Đảng.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng. Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, ngành Tuyên giáo của Đảng đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo về chính trị tư tưởng của Đảng.

  Kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Hưng Nguyên luôn được chú trọng quan tâm. Với gần 100 cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hưng Nguyên đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác. Tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.Huyện ủy tặng hoa, chúc mừng 90 năm ngành tuyên giáo Đảng

 

Gắn công tác tuyên truyền chủ trương chính sách với quán triệt triển khai các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.Toàn huyện đã suy tôn được 25 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác. Hàng tháng Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức có chất lượng Hội nghị báo viên toàn huyện; Biên tập và phát hành bản tin nội bộ mỗi tháng 1 cuốn. Sinh hoạt Câu lạc bộ thời sự Lam Thành của huyện được quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng. Ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội và định hướng dư luận ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân đối vói Đảng, với chế độ./.

 

         Nguyễn Hạnh 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.