Đề nghị cắt điện để thi công trình " Hạ tầng kỹ thuật KTĐC tại vị trí số 1, xã H. Phú phục vụ GPMB DA xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc -Nam
 
Đề nghị cắt điện để thi công trình " Hạ tầng kỹ thuật KTĐC tại vị trí số 1, xã H. Phú phục vụ GPMB DA xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc -Nam (08/09/2020 08:24 AM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.