KH Chuyển đổi vị trí công tác theo Nghi định 158/2007/ NĐ - CP của Chính Phủđối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2019
 
KH Chuyển đổi vị trí công tác theo Nghi định 158/2007/ NĐ - CP của Chính Phủđối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2019 (09/04/2019 11:16 PM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.