Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 4 lô đất ở xã Xuân Lam
V/v lựa chọn tổ chức đấu giá TS 34 lối 1 cùng Đồng Sâm,, Hưng Mỹ, 4 lô đất vùng Xuân Yên, xóm 3, Hưng Lam- H. Nguyên
V/v lựa chọn tổ chức đấu giá TS 8 lô đất vùng Căng, xóm 2, Hưng Nghĩa, 3 lô đất Đồng Mác, khối 9, 2 lô đất khối 2 thị trấn và 2 ô đất TĐC nhà máy bia sài Gòn
Về việc tiếp tục chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công
Kl của CT UBND huyện Lê Phạm Hùng tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện công tác GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn
Phân công nhiệm vụ tổ chức một số hoạt động mừng Đảng- mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
Tuyển dụng giáo viênMầm non và giáo viên Tiểu học
TB về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 51 lô đất ở Nương Rợt, khối 8, Thị trấn H. Nguyên
TB về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 89 lô đất ở xóm Hưng Lĩnh, Hưng Thông, H. Nguyên (lần 2)
TB về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 89 lô đất xóm Hồng Lĩnh, Hưng Thông (H. Nguyên)
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.