KH tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên
KH Tổ chức điểm cai nghiện ma túy tập trung tại cộng đồng năm 2020
Đăng ký tài khoản sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo cảu Thanh tra Chính Phủ
BC kết quả 3 năm thực hiện KH 99/KH-UBND của tỉnh và Nghị Quyết 08-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy
Hỗ trợ biển tuyên truyền xây dựng NTM
BC kết quả Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn
Thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách bảo đảm an toàn thực phẩm
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn hiện nay
Hướng dẫn, lập hồ sơ giao đất, cấp GCN QSD đất cho các đối tượng di dân cho các hộ làng Chài
KH kiểm tra sực khỏe thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân dự bị động viên năm 2020
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.