Tạm dừng trợ cấp đối với ông(bà) Phan Thị Mai. SN 1979.Quê quán:Hưng Đạo-Hưng Nguyên. Trú quán Hưng Đạo - Hưng Nguyên. Lý do: Không cứ trú tại địa phương
 
Tạm dừng trợ cấp đối với ông(bà) Phan Thị Mai. SN 1979.Quê quán:Hưng Đạo-Hưng Nguyên. Trú quán Hưng Đạo - Hưng Nguyên. Lý do: Không cứ trú tại địa phương (25/05/2020 05:18 AM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.