Hưng Nguyên: cánh đồng lớn năng suất 67-71 tạ/ ha, tăng 20% so với sản xuất đại trà
 
Hưng Nguyên: cánh đồng lớn năng suất 67-71 tạ/ ha, tăng 20% so với sản xuất đại trà (09/05/2020 03:53 PM)

Nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn và  bảo vệ môi trường, vụ xuân năm 2020 huyện Hưng Nguyên phối hợp các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, Học viện nông nghiệp Việt Nam xây dựng 24 cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo chất lượng cao.Vụ lúa Đông Xuân năm nay Hưng Nguyên xây dựng 24 cánh đồng lớn


Sản xuất cánh đồng lớn, Hưng Nguyên chỉ đạo việc áp dụng các tiến bộ KHKTmới vào sản xuất tại 15 xã thị trấn. Ngoài các giống lúa đã được đưa vào sản xuất trong các mùa trước như AC5, Thiên Ưu 8. Bắc Thịnh, Bắc Thơm 7… vụ xuân năm nay Hưng Nguyên đưa thêm 6 giống lúa mới như CNC11, QP5 , HDT10 ,BQ , ĐH12 QS88, DT88, VNR20 vào trồng khảo nghiệm.Các đại biểu tham quan mô hình thực tế tại các cánh đồng mẫu lớn


Mặc dù sản xuất vụ xuân 2020 diễn ra trong điều kiện nền nhiệt độ ấm, nhiệt độ các tháng đầu vụ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2,5 0C. Tuy nhiên nhờ lượng mưa khá đều, nguồn nước cơ bản đảm bảo, lúa xuân phát triển tốt, thời gian sinh trưởng các giống lúa rút ngắn từ 7-10 ngày so với trung bình nhiều năm.Năng suất tại các cánh đồng lớn đạt từ 67- 71, 5 tạ/ ha, tăng 20% so với sản xuất đại trà.
Năng suất lúa Hưng Nguyên dự kiến đạt  67-71 tạ/ha


Các giống lúa khảo nghiệm có tiềm năng năng suất khá, khả năng thích ứng cao. Vừa qua, Hưng Nguyên đã tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá năng suất chất lượng, khả năng thích ứng của các giống lúa để bổ sung vào cơ cấu các vụ sau; tạo điều kiện cho các địa phương chủ động lựa chọn bộ giống tốt triển khai SX trên diện rộng; hình thành vùng sản xuất lúa gạo hàng hóa lớn,từng bước xây dựng thương hiệu gạo thơm Hưng Nguyên.Các giống lúa khảo nghiệm được đưa vào trong vụ sản xuất Đông xuân qua khảo nghiệm cho thấy thích ứng trên đồng ruộng Hưng Nguyên

 

 

                                                               

   Thanh Tâm  

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.