Ban chỉ đạo xây dựng NTM Hưng Nguyên kiểm tra NTM tại xã Hưng Yên Bắc
 
Ban chỉ đạo xây dựng NTM Hưng Nguyên kiểm tra NTM tại xã Hưng Yên Bắc (29/08/2020 10:05 AM)

Sáng 28/8, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hưng Nguyên do đồng chí Hoàng Anh Tiế, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra NTM tại xã Hưng Yên Bắc.Đoàn đã tra hạ tầng giao thông, nhà ở dân cư xã Hưng Yên Bắc


          Cùng đó có đại diện ngành: Nông nghiệp, Tài nguyên & Môi trường, Giáo dục & Đào tạo, Tư pháp,  Kinh tế hạ tầng, Y tế, Ủy ban mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, nông dân, Văn phòng UBND huyện, Văn phòng NTM huyện.


          Các thành viên Ban chỉ đạo đi kiểm tra thực tế các tiêu chí: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa tại địa bàn 5 xóm.Từ năm 2012 đến nay, Hưng Yên Bắc đã huy động các nguồn lực hơn 30 tỷ đồng xây dựng mới được nhà văn hóa, 20 km đường giao thông nông thôn, 4,2 km kênh mương thủy lợi nội đồng, Trụ sở làm việc và nhà văn hóa đa chức năng, sân vận động xã, tu sửa nâng cấp trường học, trạm y tế … Đến nay Hưng Yên Bắc đã đạt được 16 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí đó là Văn hóa, Cơ sở vật chất văn hóa, Hình thức tổ chức sản xuất.Đoàn kiểm tra trường mầm non của xã


          Đối với tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa Hưng Yên Bắc mới chỉ có 2 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn, 1 xóm có nhà văn hóa nhưng khánh tiết chưa đạt còn lại 2 xóm phải xây dựng lại nhà văn hóa mới đạt chuẩn. Khó nhất của xóm 5 là chưa thống nhất được phương án xây dựng nhà văn hóa. Nhà văn hóa đa chức năng xã mới được xây dựng nhưng chưa bố trí đủ các phòng chức năng. Tiêu chí văn hóa hiện nay mới chỉ có 2/5 xóm đạt làng văn hóa.Kiểm tra cơ sở vât chất văn hóa tại xóm 3  Hưng Yên Bắc


          Sau khi rà soát lại các nội dung tiêu chí NTM chưa đạt, các thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã  bổ cứu phương án, giải pháp để  Hưng Yên Bắc thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí. Trong thời gian tới, Hưng Yên Bắc cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo xây dựng NTM, rà soát lại từng tiêu chí giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách. Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân tích cực chung tay xây dựng NTM. Khẩn trương đại hội thành lập HTX. Triển khai xây dựng mô hình sản xuất ớt cay. Triển khai xây dựng nhà văn hóa xóm 1. Đẩy nhanh tiến độ thi công sân vận động. Giải phóng mặt bằng các ki ốt khu vực trước Trạm y tế xã. Hòa thiện hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận làng văn hóa. Trồng hoa cây xanh tại khuôn viên trụ sở, các tuyến đường, nhà văn hóa xóm để tạo điểm nhấn. Hoàn thiện hồ sơ minh chứng để tháng 11 đề  nghị tỉnh thẩm định các tiêu chí. 

Ban chỉ đạo xây dựng NTM  huyện làm việc với ban chỉ đạo xã đôn đốc thực hiên các tiêu chí chưa đạt


           Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Anh Tiến – Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Hưng Yên Bắc:  Chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thực hiện các hạng mục sân khấu, bờ rào sân vận động xã. Đối với 2 nhà văn hóa của xóm 5 và xóm 1 cần phải tuyên truyền vận động để nhân dân đồng thuận thực hiện; lập báo cáo đề nghị xây dựng nhà văn hóa xóm 1, trước mắt cần tu sửa nâng cấp 2 nhà văn hóa cũ của xóm 1 và xóm 5.   Phấn đấu đầu tháng 10 cơ bản hoàn thiện các tiêu chí cũng như hồ sơ minh chứng. Thời gian còn lại chỉ còn 60 ngày nên phải tập trung quyết liệt để thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Các thành viên chỉ đạo huyện phải cùng với xã đôn đốc, hướng dẫn xã thực hiện. Tập trung khai thác quỹ đất để có nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng./.

                                                 


 Thanh Tâm  

 

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.