Hưng Nguyên: Nông nghiệp, nông thôn 5 năm nhìn lại- hướng đi mới cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhiệm kỳ tới!
 
Hưng Nguyên: Nông nghiệp, nông thôn 5 năm nhìn lại- hướng đi mới cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhiệm kỳ tới! (11/05/2020 09:03 AM)

Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân luôn chiếm vị trí quan trọng trong các chương trình nghị sự của Đảng và Nhà nước. Qua các kỳ đại hội Đảng, cấp cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Hưng Nguyên luôn nhận thức sâu sắc về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, định hướng đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn phát triển. Những quyết sách đúng đắn trong nhiệm kỳ qua, đã tạo ra nhiều bước đột phá, thắng lợi lớn trên mặt trận nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Trong những năm qua, với định hướng tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, các địa phương đã hình thành nhiều vùng chuyên canh thâm canh cao, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn trên các lĩnh vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Các xã, thị trấn đã đẩy mạnh việc đổi mới toàn bộ cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt đối với cây lúa, đã tập trung xây dựng nhiều cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa gạo hàng hóa, đưa diện tích lúa thuần chất lượng cao gieo cấy đạt 5.000 - 5.600 ha/năm, chiếm hơn 60% tổng diện tích sản xuất. Hình thành được thương hiệu “Gạo thơm Hưng Nguyên” đã và đang được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là thị trường Thành Phố Vinh.

Mặc dù diện tích sản xuất lúa có xu hướng giảm, bên cạnh đó hàng năm thường xuyên bị ảnh hưởng hạn hán, lụt bão xảy ra, song vẫn đảm bảo được an ninh lương thực. Năng suất, sản lượng vẫn tăng đều qua các năm. Nhiều vùng nông dân đã ứng dụng kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI, ICM trên diện rộng, giảm giá thành sản xuất, đảm bảo môi trường, năng suất tăng cao. Năng suất lúa bình quân cả năm 2010 đạt 38,96 tạ/ha; năm 2019 đạt 56 tạ/ha; Sản lượng các sản phẩm chính đều tăng cao so với đầu nhiệm kỳ.Trên địa bàn hình thành các vùng sản xuất lúa chuyên canh


Các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở các vùng Hưng Khánh, Hưng Nhân, Hưng Long, Hưng Tân ... tạo ra nhiều sản phẩm nông sản sạch, mang lại giá trị thu nhập cao. Hình thành nhiều vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa trên đất bãi ven sông Lam. Một số HTX đã liên kết được với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất các vùng chuyên canh trồng ngô thức ăn chăn nuôi cho tập đoàn TH, Vinamilk.

Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích của nhà nước đã tạo động lực thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển, đặc biệt Chương trình zêbu hóa đàn bò đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi, nhờ nâng cao tầm vóc và khả năng tăng trọng, từng bước thay đổi tâm lý, tập quán chăn nuôi của nông dân. Tỷ lệ đàn Bò lai zêbu năm 2015 đạt 60%, đến năm 2019 chiếm 75% tổng đàn Bò. Với tỷ lệ đàn bò lai zebu cao, Hưng Nguyên được đánh giá là huyện có đàn Bò đẹp, chất lượng nhất tỉnh.

Kinh tế trang trại có bước phát triển mạnh, vùng trang trại tập trung chủ yếu tại Tiến - Thắng, Hưng Đạo, Hưng Tân... tạo cho ngành chăn nuôi phát triển khá toàn diện, với hơn 300 trang trại, gia trại hoạt động có hiệu quả. Nhiều trang trại đã liên doanh, liên kết với các tập đoàn lớn, sản xuất chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

        Hàng năm, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 900 - 1000 ha. Phong trào nuôi thủy sản nước ngọt phát triển rộng khắp, bằng nhiều hình thức và đối tượng nuôi, nhất là nuôi thả cá vụ 3.  Một số mô hình nuôi cá lóc đen, cá leo, cá trắm đen, cua đồng, ếch, nuôi lươn không bùn trong bể...ở các vùng Hưng Thông, Thị trấn, Hưng Tân, Hưng Thắng… đem lại hiệu quả kinh tế cao.

        Việc đánh bắt thủy sản trên sông Lam được các làng chài ven sông Hưng Lợi, Châu Nhân, Hưng Lam khôi phục, hoạt động có hiệu quả, góp phần tăng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt trên toàn huyện.

Gía trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2015 đạt 778,9 tỷ đồng, năm 2019 đạt 936,6 tỷ đồng, tăng gần 20 % so với năm 2015.Mô hình dê được nuôi ở dọc sông Lam


Trong những năm qua với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, đã nổ lực phấn đấu, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh “Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết quả là, bộ mặt nông thôn ngày nay đã có nhiều khởi sắc. Số tiêu chí của các xã tăng khá nhanh, bình quân từ 13 tiêu chí/xã năm 2015, đến 31/12/2019 đạt 18,1 tiêu chí/xã, tăng 5,1 tiêu chí/xã. Đến nay, toàn huyện đã có 12/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 70%.

Nhiều công trình phúc lợi như: Điện, đường, trường, trạm, khu trung tâm văn hóa thể thao, nhà văn hóa các xóm được đầu tư xây dựng đồng bộ ở hầu hết các xã thị trấn. Đường làng, ngõ xóm đều xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ nét. Nhà cao tầng, mái ngói đỏ tươi mọc lên san sát. Nhiều vùng quê nông thôn như ở Hưng Tây, Hưng Tân, Hưng Nghĩa, Long Xá... trở thành những miền quê đáng sống.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả ấn tượng, song ngành nông nghiệp vẫn đang còn nhiều tồn tại khó khăn thách thức: Trước hết là biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng sâu sắc, ảnh hưởng lớn đến sản xuất; Một số địa phương chưa mạnh dạn đổi mới tư duy trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chưa tập trung ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, đặc biệt là cơ sở hạ tầng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất; Chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế vùng đất bãi ven sông Lam; Chưa hình thành được vùng chuyên canh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn; Bên cạnh đó hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng tuy đã được đầu tư nâng cấp song chưa đáp ứng tốt yêu cầu phục của sản xuất; Việc xây dựng nông thôn mới ở các xã chưa về đích gặp nhiều khó khăn, khó huy động nội lực, bởi đời sống của người dân ở những vùng này thấp hơn mặt bằng chung...Vùng sản xuất cao tại xã Hưng Thành

Từ thành những thành quả trên, kế thừa những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trên cơ sở xu hướng phát triển chung, cần đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, hướng đi mới cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Trước hết các cấp ủy Đảng, chính quyền trong nhiệm kỳ tới, vẫn phải xác định nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.

Tập trung đầu tư xây dựng các mô hình trọng điểm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hình thành vùng chuyên canh ứng dụng các tiến bộ KHKT mới, có quy mô lớn, tạo bước đột phá trong sản xuất. Đặc biệt tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng bãi ven sông Lam.

Ba là, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, trên cơ sở áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ tạo ra nông sản phẩm sạch, đảm bảo sinh kế và thu nhập cao cho người dân nông thôn, bằng việc đẩy mạnh việc đổi mới cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng. Chọn cây con đặc sản để làm mô hình trọng điểm.

Tư là, các xã, thị trấn rà soát lại quy hoạch, lựa chọn từng mũi nhọn trọng tâm trong từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Đối với sản xuất lương thực, tập trung xây dựng các cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo chất lượng cao, xây dựng thương hiệu gạo thơm Hưng Nguyên; Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn; Xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, gắn với du lịch; Đối với phát triển kinh tế trang trại, đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; Tập trung phát triển Đàn bò, cải thiện chất lượng và thể trọng bằng việc thụ tinh nhân tạo các giống Bò cao sản, như: Bò Úc (Droughmaste), Bò Mỹ (Brahmand), Bò Bỉ (3B), Bò Scotland (Augus).

Năm là, phải xây dựng nghị quyết, chương trình hành động cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, lập kế hoạch huy động tối đa mọi nguồn lực ưu tiên cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sáu là, tiếp tục phát động “Phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”; căn cứ kế hoạch của huyện, huy động tối đa nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiến hành rà soát, nâng cao các tiêu chí, phấn đấu toàn huyện sớm về đích nông thôn mới.

Tóm lại, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là đảm bảo an sinh xã hội khu vực nông thôn, vì vậy cần phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể mặt trận vào cuộc quyết liệt, mạnh dạn đổi mới tư duy, để tạo ra những bước đột phá mới trên lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân./.

                                                                                         

Hoàng Ân

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.