Cụm thi đua số 3: Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 
Cụm thi đua số 3: Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (17/07/2019 08:19 AM)

Tại Hưng Nguyên, Hội đồng thi đua khen thưởng cụm thi đua số 3 vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng


 Cụm thi đua số 3 gồm 6 đơn vị: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc,  Quỳnh lưu, Diễn Châu, Yên Thành. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất của các đơn vị trong cụm đều vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại các huyện đều được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Văn hóa xã hội được triển khai thực hiện tốt, trong đó phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh ổn định và giữu vững. Các phong trào thi đua được gắn với  cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Riêng huyện Hưng Nguyên 6 tháng đầu năm tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.210 tỷ đồng; tăng trưởng 10% kế hoạch; đón 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2019; huyện đang đẩy mạnh thi đua chào mừng 550 năm danh xưng Hưng Nguyên.Ông Hồ Ngọc Dũng, phó CT UBND Huyện Quỳnh Lưu báo cáo một 1 số nét chính trong công tác thi đua khen thưởng của huyện

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Phú Hàn, chủ tịch UBND Huyện Hưng Nguyên- Cụm trưởng cụm thi đua số 3 đánh giá cao những kết quả đã đạt được; đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để các đơn vị thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Trước mắt rà soát các chỉ tiêu kinh tế – xã hội để thực hiện; tổ chức tốt phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; chú trọng phát hiện các nhân tố mới, điển hình mới để khen thưởng./.

                                           

Nguyễn Hạnh

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.