Hưng Nguyên quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH trung ương Đảng khóa 12
 
Hưng Nguyên quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH trung ương Đảng khóa 12 (11/07/2019 03:38 PM)

Sáng ngày 11/7/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 và các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 200 cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã thị  và 57 tổ chức cơ sở Đảng.


Các cán bộ chủ chốt tham gia học tập Nghị quyết


 Tại Hội nghị các đại biểu đã được học tập, quán triệt các nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận 55-KL/TW, kết luận 52-KL/TW và các nội dung kế hoạch Nghệ An làm theo lời Bác năm 2019-2020, kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An,  tiến tới kỉ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác.


Toàn cảnh Hội nghị  học tập, quán triệt Nghị quyết


Sau hội nghị này,  Huyện ủy Hưng Nguyên tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.Đồng chí Phạm Quốc Việt- Phó bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên phát biểu tại Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết


Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền; quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của tỉnh, huyện; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra./.

                                       

Thanh Tâm

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.