V/v chuyển kinh phí GPMB gđ 1 B, đợt 2 tại xóm Nam Phúc Hòa và GĐ 1 A, 1 B, KCN tại xóm Vạc, KDD3- Hưng Tây
 
V/v chuyển kinh phí GPMB gđ 1 B, đợt 2 tại xóm Nam Phúc Hòa và GĐ 1 A, 1 B, KCN tại xóm Vạc, KDD3- Hưng Tây (18/04/2019 08:27 AM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.