Thực hiện kiểm kê đất đai theo Công văn số 1574/UBND-TNMT ngày 31/12/2019 của UBND huyện
 
Thực hiện kiểm kê đất đai theo Công văn số 1574/UBND-TNMT ngày 31/12/2019 của UBND huyện (19/09/2020 04:53 PM)
Tải nội dung tại đây
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.