TRUYỀN HÌNH HƯNG NGUYÊN
Skip portletPortlet Menu
Hưng Nguyên phát triển vùng lúa hàng hóa chất lượng cao

Với quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới có tiềm năng năng suất, chất lượng cao và hiệu quả vào sản xuất theo trên diện rộng để tạo ra sản phẩm lúa gạo hàng hóa. Vụ xuân năm 2019 huyện Hưng Nguyên đã xây dựng nhiều cánh đồng lớn SX lúa gạo chất lượng cao, gắn với việc áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất.
 
 
 
ÂM NHẠC HƯNG NGUYÊN
Skip portletPortlet Menu
Khuc hat tuoi trẻ Hung Nguyen

Hưng Nguyên quê mình

 
TRUYỀN HÌNH
Skip portletPortlet Menu
  • <<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
TRUYỀN THANH
Skip portletPortlet Menu
<<   <  1  >  >>