TRUYỀN HÌNH HƯNG NGUYÊN
Skip portletPortlet Menu
Hưng Nguyên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội,5 năm qua huyện Hưng Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt; thực hiện có hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện
 
 
 
ÂM NHẠC HƯNG NGUYÊN
Skip portletPortlet Menu
Khuc hat tuoi trẻ Hung Nguyen

Hưng Nguyên quê mình

 
TRUYỀN HÌNH
Skip portletPortlet Menu
  • <<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
TRUYỀN THANH
Skip portletPortlet Menu
<<   <  1  >  >>